Bestyrelsesmøde tirsdag d. xx. april 2018 kl. 18.15

 

Foreløbig dagsorden:

 

  
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Viceværtsituationen 
3. Drift af hjemmesiden 
4 Opdatering af vedtægterne 5. Nyt fra administrator 6. Vedligehold/forbedringer 7. Fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde 8. Eventuelt Ejere, der ønsker et punkt sat på dagsordenen, bedes henvende sig til formanden for den pågældende bestyrelse.

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 18.15

Foreløbig dagsorden:

  
0. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Opfølgning på generalforsamlingen 
3. Viceværtsituationen 
4. Drift af hjemmesiden 
5. Nyt fra administrator 
6. Vedligehold/forbedringer
7. Fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde
8. Eventuelt

Ejere, der ønsker et punkt sat på dagsordenen, bedes henvende sig til formanden for den pågældende bestyrelse.

 

Generalforsamlingen, mandag d. 29. januar 2018

På den netop afholdte generalforsamling blev det fremlagte budget vedtaget. Det betyder uændrede bidrag i alle tre blokke.
Generalforsamlingen vedtog også at vælge to nye bestyrelsesmedlemmer i blok 1 og 2. Den nye betyrelse fremgår af navnesiden
Referat fra generalforsamlingen kommer senere.

 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. december 2017 kl. 18.15

Foreløbig dagsorden:

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Udkast til årsregnskab og nyt budget
3. Drift af hjemmesiden 4. Økonomisk status 5. Nyt fra administrator 6. Vedligehold/forbedringer
- Solcelleanlæg
- Genbrugs container og affaldshåndtering.
- Varmeveksler
- Vaskeri
7. Fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde
8. Eventuelt

Ejere, der ønsker et punkt sat på dagsordenen bedes henvende sig til formanden for den pågældende bestyrelse.

 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. september 2017 kl. 18.15

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. september 2017 kl. 18.15

Foreløbig dagsorden:

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Viceværtsituationen
3. Drift af hjemmesiden 4. Økonomisk status 5. Nyt fra administrator 6. Vedligehold/forbedringer
- Vaskeri
- Solcelleanlæg
7. Fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde
8. Eventuelt

Ejere, der ønsker et punkt sat på dagsordenen bedes henvende sig til formanden for den pågældende bestyrelse.

 

 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 13. juni 2017 kl. 18.15

Dagsorden:

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde
2.  Økonomisk status
3.  Nyt fra administrator 
4.  Vedligehold/forbedringer
- Vaskeri
- Hjemmeside
- Antenneforhold, tyske kanaler
- Altaner
5. Fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde
6. Eventuelt

Ejere, der ønsker et punkt sat på dagsordenen bedes henvende sig til formanden for den pågældende bestyrelse.