Bestyrelsesmøde tirsdag d. 7. juni 2016 kl. 18.15

Foreløbig dagsorden:

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Opfølgning på generalforsamlingen 3. Økonomisk status 4. Nyt fra administrator / drift 5. Vedligehold/forbedringer
6. Fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde
7. Eventuelt

Punkter fra bestyrelsen, der ønskes behandlet sendes til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Ejere, der ønsker et punkt sat på dagsordenen bedes henvende sig til formanden for den pågældende bestyrelse

 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 6. april 2016 kl. 18.15

Foreløbig dagsorden:

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Opfølgning på generalforsamlingen 3. Økonomisk status 4. Nyt fra administrator / drift 5. Vedligehold/forbedringer
- Status for krav til opsætning af varmtvandsmåling for hver lejlighed
- Status for karnaprenovering i blok 2 og 3
- Blok 3: Altaner og indgangsdøre
- Blok 3: Røg/lugt gener
- Vaskeriet - kortlæser defekt
- Materiel til vicevært
6 Fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde
7. Eventuelt

Punkter fra bestyrelsen, der ønskes behandlet sendes til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Ejere, der ønsker et punkt sat på dagsordenen bedes henvende sig til formanden for den pågældende bestyrelse.

 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 1. december 2015 kl. 18.15

Foreløbig dagsorden:

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde
2.  Økonomisk status
3. Gennemgang af udkast til årsregnskab og budget 4. Nyt fra administrator / drift 5. Vedligehold/forbedringer
6. Rottebekæmpelse i Sønderparken
7. Lejekontrakter / fremleje
8. Forberedelse af generalforsamlingen
9. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde 10. Eventuelt

 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. september 2015 kl. 18.15

Foreløbig dagsorden:

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde
2.  Økonomisk status
3.  Nyt fra administrator / drift
4. Kviste i blok 2 og 3 5. Vedligehold/forbedringer
6.. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde 7. Eventuelt

Punkter fra bestyrelsen, der ønskes behandlet sendes til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Ejere, der ønsker punkt sat på dagsordenen skal henvende sig til formanden for den bestyrelse hvor der er tilhør/medlemsskab.

 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 2. juni 2015 kl. 18.15

Foreløbig dagsorden:

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde
2.  Økonomisk status
3.  Nyt fra administrator / drift
4.  Vedligehold/forbedringer
5. Vaskekort
6. Antenne (Verdens TV)
7. Fældning af to fyrretræer mellem blok 2 - 3
8. Afklaring af området mod Søndergade ved blok 3
9.. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde 10. Eventuelt

Punkter fra bestyrelsen, der ønskes behandlet sendes til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Ejere, der ønsker punkt sat på dagsordenen skal henvende sig til formanden for den bestyrelse hvor der er tilhør/medlemsskab.

 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 17.00

Foreløbig dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Økonomisk status
3. Nyt fra administrator / dfrift
6. Vedligehold/forbedringer
7. Fældning af store træer ved blok 3 8. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde 9. Eventuelt

Punkter fra bestyrelsen, der ønskes behandlet sendes til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Ejere, der ønsker punkt sat på dagsordenen skal henvende sig til formanden for den bestyrelse hvor der er tilhør/medlemsskab.

 

Generalforsamling, onsdag d. 28. januar 2015 kl. 19.00


Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. januar 2015 kl. 17.00

Foreløbig dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Økonomisk status
3. Nyt fra administrator
4. Budget for 2014/2015
5. Planlægning af generalforsamlingen 
6. Vedligehold/forbedringer
- Skæve indgangsdøre i blok 2 og 3
- Asfalt ved indkørslen fra Sdr. Boulevard
- Hvornår gennemføres omkostningskrævende vedligeholdelsesarbejder 7. Drift
- Trafik på græsset
- Hækplanter langs blok 3 8. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde 9. Eventuelt

Punkter der ønskes behandlet sendes til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

18. november 2014

Bestyrelsesmøde kl. 17.00

Foreløbig dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Økonomisk status
3. Nyt fra administrator
4. Vedligehold/forbedringer
5. Drift    
8. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
9. Eventuelt

Punkter fra bestyrelsen, der ønskes behandlet sendes til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Ejere, der ønsker punkt sat på dagsordenen skal henvende sig til formanden for den bestyrelse hvor der er tilhør/medlemsskab.

 

16. september 2014

Bestyrelsesmøde kl. 17.00

Foreløbig dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Økonomisk status
3. Nyt fra administrator
4. Vedligehold/forbedringer
   - Ønske om ny tørregård ved enden af blok 2
5. Drift
   - Drøftelse af hvorledes vi handler i bestemt situationer 
6. Vedtægternes paragraf om benyttelse
7. Honorar til bestyrelsen 8. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde 9. Eventuelt

20. maj 2014

Bestyrelsesmøde kl. 17.00

Foreløbig dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Økonomisk status
 3. Nyt fra administrator
 4. Vedligehold/forbedringer
 5. Drift
 6. Skiltning af redningsveje (blok 2 og 3)
 7. Hjemmesiden
 8. CVR-nummer
 9. Ønske om fjernelse af bunkeren ved blok 3
 10. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
 11. Eventuelt

 

11. marts 2014

Bestyrelsesmøde kl. 17.00

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Opfølgning på generalforsamlingen - konstituering
 3. Afstemningsregler på generalforsamlingen og i bestyrelsen
 4. Økonomisk status
 5. Nyt fra administrator
 6. Prioritering af årets vedligehold/forbedringer
 7. Drift:
  - Sommerfest 2014
 8. Etablering af hjemmesideudvalg
 9. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
 10. Eventuelt

 

Indkaldelse til Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, Onsdag den 29. januar 2014.
Gennemføres på samme måde som de to forudgående år, med spisning først, taxa-ordning og tilmelding til både spisning og taxa.

Læs indkaldelsen her


FEJL I HUSLEJEOPKRÆVNINGEN FOR DECEMBER 2013.
31 opkrævninger er fejlbehæftet, idet varmeafregningen fra sidste år desværre ikke er slettet.
Der vil ske regulering i januar måneds opkrævning – sammen med varmeafregningen for 2012/13.
Administrator beklager fejlen.


Bestyrelsesmøde: 26. november 2013 kl. 17.00

Dagsorden:

1.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

2.  Gennemgang af udkastet til årsregnskab

3.  Nyt fra administrator

4.  Drift:  Status på lokalt internet

5.  Vedligeholdelsle/forbedringer i 2014

6.  Budget 2013/2014

7.  Gennemførelse af generalforsamlingen:

     -  Forslag om husdyrhold

8.  Næste bestyrelsesmøde

8.  Eventuelt 

Emner som ønskes behandlet, sendes til: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  


7. oktober 2013

Bestyrelsesmøde kl. 17.00

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Økonomisk status - balance udsendt af FMJ
 3. Nyt fra administrator
 4. Nye tiltag:
  - Evt. etablering af eget lokalt internet
  -Husdyr i Sønderparken
 5. Drift:
  - Regler for lukning af vand til blok/opgang
  - Adgang / låse til kælder og vaskeri
  - Mulighed for nedlukning af koldt og varmt vand opgangsvis
  - Cirkulationspumpe til varmt vand
  - Forholdene i blok 3's cykelkælder
  - Vedligeholdelse af facade
  - Fugt i skab i soveværelse, SP 2, 1. TH
 6. Vedligehold / forbedringer i 2014
 7. Hjemmesidens informationer og drift
 8. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
 9. Eventuelt

Referat fra mødet er tilgængelig hos viceværten.


3. februar 2013

På den netop afholdte generalforsamling blev det fremlagte budget vedtaget. Det betyder bidragsstigninger på 0%, 6% og 0 % i hver af de 3 blokke med virkning fra 1.4.2013.
Generalforsamlingen vedtog også at genvælge den samlede bestyrelse.
Det fremlagte forslag, ang. tilladelse til at holde mindre dyr som hund og kat fremover, blev forkastet.
Referat fra generalforsamlingen kommer senere.