Ejendomsservice


Foreningerne har ansat en vicevært.
Aftalen dækker rengøring og viceværtsopgaver med følgende indhold:

Hovedopgange:

 • Trappeopgangene fejes og vaskes, yderdøre og lamper aftørres (hver uge)
 • Ekstra rengøring (f.eks. gelænder, balustre, div. kanter, vinduer og glas), fjernelse af spindelvæv og pletter på vægge (to gange årligt).

Have (i perioden 1. april-31. oktober):

 • Græsset klippes i gennemsnit (3 gange om måneden).
 • Kanter mm. trimmes (1 gang om måneden).
 • Hæk klippes på 1 side og i højde (afklippet fjernes i juni og september) (2 gange årligt).
 • Bevoksning langs indkørsel holdes klippet fri af hegnet, afklippet fjernes (2 gange årligt).
 • Ukrudt på befæstede områder sprøjtes i maj og juli (2 gange årligt).

Udendørs fællesarealer:

 • Fortov fejes, asfaltarealer kantfejes, kælderskakte fejes og der fejes ved affaldsbøtter/containere (hver 14. dag).

Kælder og loft:

 • Vaskekælder rengøres 1 gang ugentlig
 • Kældergange, cykelrum og tørrerum fejes (1 gang i kvartalet).
 • Loftsrum fejes (1 gang årligt).

Diverse:

 • Defekte el-pærer i opgange, kældergange-/rum og udendørs skiftes (efter behov).

Vinterforanstaltninger:

 • Flisegange, trin og kælderskakte saltes (efter behov).
 • Sne ryddes på flisegange og trin, stier fra opgange til gade og til renovation, kældertrapper.

Skulle der være problemer kan du kontakte bestyrelsen og/eller administrator.