I blok 1 er der 35 lejligheder.

2 lejligheder på 26 m2
1 lejlighed på 27 m2
1 lejlighed på 35 m2
2 lejligheder på 36 m2
1 lejlighed på 45 m2
4 lejligheder på 46 m2
2 lejligheder på 54 m2
1 lejlighed på 55 m2
1 lejlighed på 65 m2
2 lejligheder på 67 m2
1 lejlighed på 75 m2
2 lejligheder på 76 m2
2 lejlighed på 77 m2
1 lejlighed på 85 m2
3 lejligheder på 86 m2
3 lejligheder på 87 m2
3 lejligheder på 88 m2
2 lejligheder på 89 m2
1 lejlighed på 123 m2

1 blok 2 er der 37 lejligheder.

4 lejligheder på 36 m2
2 lejligheder på 37 m2
5 lejligheder på 38 m2
1 lejlighed på 41 m2
1 lejlighed på 57 m2
2 lejligheder på 58 m2
3 lejligheder på 59 m2
2 lejligheder på 61 m2
2 lejligheder på 63 m2
6 lejligheder på 64 m2
3 lejlighed på 65 m2
5 lejligheder på 67 m2
1 lejlighed på 128 m2

I blok 3 er der 47 lejligheder
samt 1 erhvervslejlighed.

1 lejlighed på 35 m2
2 lejligheder på 58 m2
5 lejligheder på 59 m2
1 lejlighed på 61 m2
3 lejligheder på 62 m2
4 lejligheder på 63 m2
3 lejligheder på 64 m2
2 lejligheder på 65 m2
2 lejligheder på 66 m2
1 lejlighed på 67 m2
1 lejlighed på 70 m2
1 lejlighed på 74 m2
1 lejlighed på 86 m2
2 lejligheder på 87 m2
2 lejligheder på 88 m2
1 lejlighed på 89 m2
1 lejlighed på 90 m2
2 lejligheder på 94 m2
3 lejligheder på 95 m2
5 lejligheder på 96 m2
1 lejlighed på 98 m2
3 lejligheder på 99 m2
1 lejlighed på 104 m2

 

I alt 2327 m2, som også er blok 1’s fordelingstal. I alt 2089m2, som også er blok 2’s fordelingstal

I alt 3677 m2, som også er blok 3’s fordelingstal

Fordelingstal

Til hver lejlighed findes et kælderrum og arealet heraf er indregnet i det antal m2, som fremgår af tabellen herover.
Opkrævning af bidrag til ejerforeningen sker efter lejlighedens fordelingstal.

Reparation og vedligeholdelse
Ejerforeningerne vedligeholder ejendommene for så vidt angår ydermure, indgangsdøre til opgange og kældre, tage, vinduer (bortset fra vinduer og døre mod altaner), lodrette faldstammer og fællesområder såvel udendørs som indendørs.

Vaskekælder
Under blok 1 er der en vaskekælder med to vaskemaskiner, tørretumbler m.v.
Hos viceværten købes vaskekort, som er nødvendige for at bruge maskinerne.

Navneskilte
Ved ejerskifte ændrer viceværten navneskilte på dør, postkasse og opgang.
Ved udlejning sker navneskift på ejerens foranledning.

Postkasser
Til hver lejlighed hører en aflåselig postkasse, hvortil der er udleveret to nøgler.
Der kan søges dispensation fra postkasse og få post bragt til døren efter gældende regler.

Cykelparkering
Cykelparkering kan finde sted i indrettede båse ud for hver opgang, eller i cykelkældrene under hver blok.

Parkeringspladser
Hver ejerforening har et antal tilhørende parkeringspladser
Ud for blok 1 kan lejlighedsejere reservere en plads ved opsætning af nummerplade.
Reservering af parkeringsplads til lejere skal ske gennem lejlighedens ejer, der også påser at nummerpladen nedtages ved lejers fraflytning.

Forsikringsforhold
Foreningerne har en ejendomsforsikring, der alene dækker bygningerne.
Alle henvendelser vedrørende ejendomsforsikring skal ske til administrator.

Energimærkning
De tre blokke er blevet gennemgået og energimærket af ingeniørfirmaet Alectia A/S d. 5. november 2010. Resultatet blev:

Blok    Adresse                 Energimærke
  1     Sønderparken 2-6           D
  2     Sønderparken 10 - 18      C
  3     Sønderparken 20 - 34      D

Mærkningen er gyldig i 8 år.