Leverandører

TV-signal
Der kan leveres TV-signal via fiberkabel fra Waoo.
Den enkelte ejer/lejer tegner selv abonnement hos leverandøren. Derudover kan alle kanaler fra Boxer-TV modtages med Boxer TV-kort. Dette kan bl.a. gøres via Sønderparkens TV-antenne.

Internet
Såvel SEAS-NVE som Waoo leverer internetsignal.
Den enkelte ejer aftaler selv internethastighed med en leverandør.

EL-forsyning
El leveres normalt fra SEAS-NVE, men enhver ejer/lejer kan frit aftale anden leverandør.

Renovation
Renovation betales af hver ejer til REFA (Det er ikke muligt at skifte leverandør).

Varme
Fjernvarme leveres af Maribo Varmeværk.
Via ejerforeningen betales der á conto for varmen baseret på de foregående års forbrug.
Varmeåret går fra 1. oktober til 30. september. Aflæsning af varmemålere foretages pt. af Brunata i Ringsted.
Aflæsning foretages udefra.

Vand
Der findes ikke vandmålere i hver enkelt lejlighed.
Vandforbrug afregnes via fællesudgifter efter fordelingstal.

Ejendomsskat
Hver ejer betaler ejendomsskat til Lolland Kommune.