Økonomi
Foreningernes regnskaber administreres af foreningernes administrator, og revideres årligt af den generalforsamlingsvalgte revisor.

På generalforsamlingen fremlægges regnskaberne for foregående regnskabsår, samt budgetter for det kommende år.
Regnskaber og budgetter skal godkendes af generalforsamlingerne.

Hver ejer indbetaler månedligt til fællesudgifter plus a conto varmebidrag.
Ved en generalforsamlingsbeslutning kan der opkræves ekstraordinære bidrag til brug for større reparationer eller investeringer.
Fællesudgifterne betales efter fordelingstal, mens varmeforbruget betales efter forbrug.

Fællesudgifter består blandt andet af forsikring og afgifter (f.eks. vandafgift), udvendigt vedligeholdelse, samt udgifter til vicevært, administration og revision m.v.

For 2015/16 udgør det årlige bidrag excl. varme aconto til ejerforeningen:
Blok 1    198,30 kr/m2
Blok 2    225,54 kr/m2
Blok 3    206,14 kr/m2

Se regnskaberne og budgetterne her på hjemmesiden.